Byggnader

Klicka på någon bild för högre upplösning.

Historik byggnader på Bjuråkers Forngård 

Bjuråkers Hembygdsförening bildades 10 juni 1934. I samband med att föreningen bildades inköptes Kyrkstugan år 1935 men flyttades från kyrkbyn inte förrän år 1955. Tack vare det så räddades den från att flyttas till Forsa. 

Sedan kom kriget och det hände inget mer förrän 1953, då föreningen nybildades och det beslöts att forngården skulle byggas upp på Lithensbackar, där det växte skog. Så det är ett otroligt arbete som lagts ner under åren. 

JENS-ORS. Parstuga från 1750-talet, flyttad från Tjärna by. Huset byggdes sedan på med en övervåning, men rekonstruerades till nuvarande utformning i samband med flytten till forngården 1953-1954. Inrymmer ursprungliga målningar av snickarmålaren Erik Erson samt hitflyttade målningar av Gustaf Reuter. Huset har en brokvist av Bjuråkersmodell.  

Köket: Ursprunglig målning finns uppe vid karhyllan. Övriga målningar är från ett finrum, men blev uppsatta här för att kunna visas. Målningarna föreställer de tre vise männen som ska ge sin hyllning till Jesusbarnet. Målningar är utförda av Gustav Reuter, Delsbo. Det är den mest kände representant för det folkliga måleriet här. Sängen är från Klockar, vaggan från Svedars i Lia, gungstolen från Nathan Söderbloms hem. Skorna från 1800-talet tillhör Bjuråkersdräkten. 

Kammaren: Målningarna vid fönstret är från Västansjö, gåva från Nestor Olsson. Övriga är från Pål-Ers i Berge samt takmålningarna från Tjärna som är målade Av Gustaf Reuter. 

Herrstugan: Används vid bröllop, husförhör, dop och begravningar. Målningarna är utförda år 1781 av Anders Ferm. Han var också lärjunge till Gustaf Reuter. Vändbänken och dörr vid spisen från 1600-talet kommer från Klockars i Avholm. 

FRISBOGÅRDEN: Enkelstuga från 1800-talet flyttad från Skräddars i Frisbo år 1955. Den norra delen består av en parstuga i två plan med flyttade målningar av Gustaf Reuter. Den södra delen av huset inrymmer stall, lider och förrådsutrymmen. Huset har brokvist av Bjuråkersmodell. Enkelstugan hade en lägre social status (arbetare och småbönder) än parstugan. Nytt enkupigt tegel byttes år 2010. 

Förstugan: Målningar av dalkarlen Olof Roos år 1846, samma målare i nedre och övre kammare samt övre förstuga. 

Köket: Målningar från Dobblars i Frisbo, målande av Gustaf Reuter år 1766. Restaurerade av Göte Hedin. Bordsskiva från 1600-talen från Avholm. Text på bordsskivan ”Frukten Gud och ären konungen”. Amerikaklocka. Symaskin från år 1870 gjord av soldat som satt på Långholmen för mord.  

Nedre kammaren: Musikrummet med en samling av Hedvigsfors musikkårs instrument, startades av tonsättaren Jakob Hägg levde år 1850-1928. Orgeln hembygd av Grubb-Olle Nylander. Klaviakordet Bj. bygd av Nils Forsvik. Salmodikon är från Olars i Västansjö. 

Övre kammare: Sängen är fingermålad. Bjuråkers äldsta målning från år 1560, från Lies i Byn föreställer Absalon som fastnade med håret i eken och blev ett lätt byte för Joab (andra Samuelsbok). Andra delen av målningen är på Hälsinglands Museum (vår del har vi lånat ut till Hälsinglands Museum och i Frisbogården finns en kopia av målningen). Kistan är målad av Gustaf Reuter. 

Salen: Målningar från Jon Ors i Norrlia som är originalmålningar av Gustaf Reuter och Eric Ersson. Tavlan över Lia by före lagaskiftet är målad av Erik Lie år 1911 efter ett foto från 1880-1890. 

SOCKENSTUGAN: Uppförd år 1876, vid Bjuråkers kyrka. Användes till sockenstämmor, kyrkstämmor och likbod. Skola var det från år 1930. Flyttade hel och drogs på snön. 

Skolmuseet är i dag i Sockenstugan, Tillkom tack vare skolläraren Valfrid Backman, Lia. Det finns saker från 22 olika skolor och den äldsta bänken är den 4-sitsiga från år 1875, Stråsjöskola. Det finns bänkar från 1906 och 1916, den trävita tvåsitsiga är från år 1912. Den ensitsiga med järn gjord av bröderna Forslund på 1940-talet. Bänken med grön skiva är från år 1950-1960. Lampan är från Strömbacka skola. Skolorna vid bruken kom igång år 1835-1836. Det äldsta föremålet är en bunträknare från Långmorsskola. 

Övre våning: Korstallen visar äldsta årtalet. 

Myntsamling: Skänkt av Arne Wide, Stockholm, blev stulen år 1987. Ny myntsamling är skänkt av Jon Eriksson, Friggesund, förvara ej i sockenstugan. 

 

KYRKSTUGAN: Stod tidigare vid Bjuråkers Kyrka. Inköptes av föreningen som dess första byggnad år 1935 och flyttades till forngården år 1955, Den enda bevarade Kyrkstuga i Hälsingland med övernattningsrum och ett utrymme för kyrkkläder upptill samt ett stall och lidre nedtill. Tillhörde Nilsas hemmanet i Brännås. 

HAVRASTUGAN: Enkelstuga från Norrhavra flyttad till forngården år 1956. Huset har en brokvist av Bjuråkersmodell. 

VALLEN PÅ BJURÅKERS FORNGÅRD: 

Vallstuga: Fäbodstuga från Stavervallen av ålderdomlig modell med gavelingång och ryggås samt mjölkbod. 

Fejs: Timrad fäbodladugård med gavelingång. Flyttad till platsen. 

Fårhuset: Timrat fårhus sammanbyggt med avträde. Flyttad från Klockars i Kyrkbyn. 

Vallhärbre: Hög timrad bodbyggnad från Stavervallen.  

LITHÉNSGÅRDEN: Flyttades till forngården i början av 1990-talet och är skänkt av familjen Fredin. Används i dag som möteslokal, arkiv, handelsbod och personalutrymmen. 

BAKSTUGAN: Flyttades från Tå till forngården 1964 och används nu som bakstuga. 

BRÄNDBOLOGEN: Logen fick vi som gåva av AB Iggesunds Bruk 1977. Består av två skilda byggnader under ett tak. Den norra delen består av en enkelstuga i tvåplan, men inredd som bostad. Den södra delen utgörs av en loge i två plan från Brändbo som nyttjas för förvaring av olika äldre föremål. År 2014 la vi ny pannplåt på byggnaden istället för takspån. 

SERVERINGEN: Uppförd på denna plats, troligen på 1950-talet och senare tillbyggd i flera etapper med större kök och veranda.  

DANSLOGEN: Loge från Rönnebo i Änga flyttad till forngården 1958. 

SKÅNLOGEN MED STORHÄSSJAN: Logbyggnad i 2 plan som år 1967 flyttades till forngården från byn Skån i Ljusdals socken. Storhässjan har tidigare stått i Västansjö. Två stockar i logen har årtalet 1803 inristat, men det är osäkert om detta är markeringar för när byggnaden uppfördes. 

HÄBRE FRÅN TÅ: Det enda huset som ingick i köpet av forngårdens fastighet, den är flyttad inom området. 

HÄBRE, ANNA ÅGREN: Flyttad till forngården. 

FINNLADA: Enligt uppgift uppförd år 1774, flyttad från Stråsjö till forngården år 1986. 

SMEDJA: Flyttad från Berge år 1967. Komplett med utrustning för smedshantering. 

NÄTHUS: Kommer från Valsjön, Ljusdal socken. 

SÄDESBASTU: Flyttad från Västerstråsjö till forngården 1963. 

VEDBOD: Timrad lada som har flyttats till platsen och byggts till i etapper, används som vedbod. 

SKALTKVARN 1: Flyttades till nuvarande plats 1956 från Sjusjöbäcken vid Fagerfall. 

SKVALTKVARN 2: Flyttad till nuvarande plats vid Bjassbäcken: Timrad byggnad.  

KYRKHÄRBE: Timrad byggnad som tidigare stod vid Klockars i Kyrkbyn och som flyttades till forngården 1956. 

ERSK-JONS HÄRBRE: Timrat härbre som stått vid Ersk-Jons i Brännås och flyttade år 1959. 

SKOGSMUSEUM: Timrad logbyggnad som flyttade till nuvarande plats och har inretts till skogsmuseum i 2 plan. 

SPRUTHUS: Timrad liten byggnad uppförd år 1839 och flyttad 1969 från Svedjebo. 

LINSKÄKT: Timrad byggnad inrymmande linklubba, linskäkt och spånhyvel. Flyttad från Sjusjöbäcken vid Fagerfall år 1960 till nuvarande plats vid Bjassbäcken inom forngården område. Iordningsställdes för att fungera, men dammkonstruktionen har rasat och anläggningen är ej längre möjlig att visa i drift. 

RÔSSÅSVALLEN: Är skänkt av Bojan och Sixten Jonsson, år. Pannplåt är lagt på vallstugan, ladan och logen år 2013. 

Valllstuga: Timrad byggnad med källare under. Renoverades under 1990-talet. 

Lada: Timrad fäbodlada på vallen. 

Loge: Timrad byggnad mitt på fäbodvallen. 

Kokhus: Byggd på platsen för att fungera som kokhus på vallen.   

 

 

 

Gustav Reuter föddes i Värmland år 1699 och avled 1783. Han gifte sig i Hög blev sedan korpral i Delsbo kompani Hälsinge regemente. Många av målningarna påminner om soldater, även de tre vice männen har pistoler i händerna på en det av målningarna, år 1750-1770.